Hệ thống cửa

ĐẦU CỬA CABIN (CO)

ĐẦU CỬA TẦNG (CO)

CON TRƯỢT Φ90

CON TRƯỢT Φ72

CON TRƯỢT Φ56

CON TRƯỢT Φ48

Nẹp cửa

Guốc dẫn hướng cửa